Direktbank Vastgoed Hypotheken 

De informatie op deze pagina en de links zijn alleen bedoeld voor klanten van Direktbank Vastgoed Hypotheken.


Geen actieve verkoop meer

Met ingang van 16 maart 2012 zijn wij gestopt met de activiteiten van Direktbank Vastgoed Hypotheken. Door de instabiele vastgoedmarkt en de risico's die daarmee samenhangen, heeft onze directie besloten te stoppen met het financieren van commercieel vastgoed.
Aanvragen voor nieuwe leningen nemen wij dan ook niet meer in behandeling.


​Rentetarieven

Bekijk hier onze actuele tarieven voor uw commercieel vastgoed.

​Wilt u geld opnemen uit het bouwdepot?

Om geld op te nemen uit het bouwdepot van uw Direktbank Vastgoed Hypotheek kunt u het Declaratieformulier bouwdepot ​downloaden, printen, invullen en met de juiste bijlagen opsturen naar:


Direktbank Vastgoed Hypotheken 
Postbus 63
3800 AB Amersfoort

Wilt u extra aflossen op uw hypotheek?

Tijdens de looptijd van uw hypotheek kunt u extra aflossen. Ieder kalenderjaar mag u een vast percentage van het oorspronkelijke hypotheekbedrag extra aflossen. Hoeveel u precies per kalenderjaar zonder vergoeding mag aflossen, staat in uw hypotheekakte.

Voor een snelle verwerking van een eenmalige extra aflossing vragen wij u deze over te boeken van het IBAN (rekeningnummer) waarvan uw maandbedrag ook wordt geïncasseerd.

 

Wilt u eenmalig extra aflossen op verschillende leningdelen, doet u dan per leningdeel een aparte overboeking.

  • De eenmalige extra aflossing maakt u over op:
    IBAN NL70 ABNA 0428 3818 55 ten name van Direktbank Vastgoed Hypotheken in Amersfoort.
  • Vermeld bij de aflossing de volgende omschrijving:
    h02 Extra aflossing, lening:xxxx , deel:xxxx, achternaam:xxxx

De vermelding ‘h02’ is voor ons de herkenning van een extra aflossing. Vul op de plaats van de kruisjes de voor u toepasselijke gegevens in. Het leningnummer en het leningdeelnummer waarop u wilt aflossen vindt u onder andere op de saldo-opgave die u jaarlijks van ons ontvangt.


 

Hoe wordt de vergoeding berekend?

 
 
 

Over welk deel van de lening (het leningdeel) betaalt u een vergoeding?

 
 
 

Wat is de vergelijkingsrente en hoe wordt dit bepaald?

 
Voor het bepalen van de vergelijkingsrente kijkt Direktbank Vastgoed Hypotheken voortaan naar de resterende looptijd van het betreffende leningdeel tot het einde van de rentevastperiode.
De vergelijkingsrente is gebaseerd op de rentes die voor Direktbank Vastgoed Hypotheken op het moment van de berekening van de vergoeding gelden. Wij bepalen eerst hoe lang uw resterende rentevastperiode nog loopt. Daarna kijken wij of deze resterende looptijd gelijk is aan een rentevastperiode die wij aanbieden. Als dat zo is, dan rekenen wij met het rentepercentage van die rentevastperiode. Bieden wij deze (resterende) rentevastperiode niet (meer) aan of is de resterende looptijdniet gelijk aan de door ons aangeboden (gepubliceerde) rentevastperiode? Dan kijken wij naar de aangeboden langere en kortere rentevastperiode, die het dichtst bij uw resterende rentevastperiode liggen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente gebruiken wij de hoogste rente van deze twee rentevastperiodes. Dit is in uw voordeel, omdat een hogere vergelijkingsrente namelijk leidt tot een lagere door u te betalen vergoeding.
De in de voorwaarden genoemde beperking dat u alleen kunt aflossen zonder een vergoeding te betalen als de vergelijkingsrente ten minste één procent (1%) hoger is dan de met u overeengekomen rente, geldt daarbij niet. Ook komt de minimale vergoeding van 1% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag te vervallen. Dit betekent dat als de vergelijkingsrente (minimaal) gelijk is aan uw contractuele rente, u geen vergoeding hoeft te betalen.
 
 

Hoe wordt het renteverschil bepaald?

 
 
 

Hoe wordt de vergoeding berekend?

 
 

​Voor het wijzigen van uw incassorekening kunt u dit formulier gebruiken:

Formulier machtiging doorlopende SEPA incasso voor automatische afschrijving van rente, aflossing en overige kosten 

U kunt het formulier downloaden, printen, invullen en naar ons opsturen. Het adres staat op het formulier.


Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met onze medewerkers van Direktbank Vastgoed Hypotheken. Het telefoonnummer is (033) 75 25 900.


© 2014 Direktbank