Ontevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten! 

Wij willen graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch loopt het soms anders. Dat vinden wij vervelend. Laat ons weten wat uw klacht is, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.​ 
  

Heeft u een klacht? 

 Dien uw klacht in  Vul hier een formulier in

 

Om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen vragen wij u: ​
  • uw klacht zo kort en bondig te omschrijven
  • geef duidelijk aan waarom volgens u de dienstverlening niet juist is verlopen
  • een suggestie te doen van hoe de klacht kan worden opgelost
Uw contactpersoon van Direktbank houdt u op de hoogte van de afhandeling van de klacht Ook kunt u altijd zelf contact opnemen via het telefoonnummer dat u van uw contactpersoon heeft gekregen.

Telefonisch

Wilt u uw klacht telefonisch aan ons doorgeven? Neem dan contact op met de afdeling Advies & Service.

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur via 033 752 54 00.

 

En vanuit het buitenland?

Ook vanuit het buitenland kunt u uw klacht telefonisch doorgeven. Wij zijn bereikbaar op 0031 33 750 4000.

 

Per brief

U kunt uw klacht ook per post insturen. Het adres is:

Direktbank
t.a.v. afdeling Advies & Service
Antwoordnummer 517

3800 VB Amersfoort
Een postzegel is niet nodig.

 

Is uw klacht (nog) niet naar tevredenheid opgelost door Direktbank? 

U heeft dan zes weken de tijd om uw klacht ook aan de directie voor te leggen. De afdeling Klacht & Service zal dan namens de directie uw klacht in behandeling nemen. Vermeld waarom u het niet eens bent met de eerder gegeven uitkomst. U kunt uw beroep indienen via directieklachten@aahg.nl of per post:
 
Directie van Direktbank
t.a.v. Klacht & Service
Antwoordnummer 517 
3800 VB Amersfoort  
Een postzegel is niet nodig.
 

En als u het er dan nog niet mee eens bent?

Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Maximaal drie maanden na het doorlopen van de klachtenprocedure bij Direktbank, of na de ontvangst van de laatste reactie van Direktbank, kunt u uw klacht voorleggen aan dit instituut. Kijk voor meer informatie op de website van KiFiD (www.kifid.nl).​
 

Opsturen klacht naar het KiFiD

Om uw klacht op te sturen kunt u een formulier van het KiFiD gebruiken. Deze kunt u downloaden op de website van KiFiD. Het formulier stuurt u vervolgens op naar onderstaand adres.  
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG 's-Gravenhage


Het klachtenformulier van Kifid kunt u downloaden via de website van KiFiD.nl

Ook kunt u uw klacht direct voorleggen aan de bevoegde civiele rechter.

​Herstelkostenregeling

Direktbank doet haar best om alles in een keer goed te doen. Maar soms gaat er wel eens wat mis. Als dit gebeurt herstellen wij dat uiteraard zo snel mogelijk. Het kan zijn dat uw adviseur hierdoor extra werkzaamheden moet verrichten. Mogelijk zult u uw adviseur hiervoor moeten betalen. Is dit het geval bij u? Dan vergoedt Direktbank de kosten aan u. Deze regeling staat in de Herstelkostenregeling van Direktbank. Deze herstelkostenregeling is in lijn met "De herstelkostenregeling van het Verbond van Verzekeraars" opgesteld.

 

Herstelkostenregeling Direktbank  

 

Veelgestelde vragen

 

Voor welke fouten geldt de herstelkostenregeling?

 
 
 

Voor welke producten geldt de herstelkostenregeling?

 
 
 

Hoe werkt de herstelkostenregeling en hoe worden de kosten vergoed?

 
 
 

Waarom betaalt Direktbank de rekening niet rechtstreeks aan de adviseur?

 
 
 

Betaalt Direktbank elke rekening?

 

 

© 2014 Direktbank