Antwoord
  
  

Tijdens de looptijd van uw hypotheek kunt u extra aflossen. Dit is een bedrag bovenop het termijnbedrag dat maandelijks verplicht is.  U kunt een bepaald percentage van het oorspronkelijke hypotheekbedrag per leningdeel per kalenderjaar extra aflossen zonder vergoeding. Dit percentage kunt u terugvinden in de voorwaarden van uw hypotheek. De minimale extra aflossing bedraagt EUR 500.

Stuur ons hiervoor minimaal één maand van tevoren het formulier.

 • Print het formulier Verzoek tot extra aflossing​​​ uit en vul het in.

 • Geef duidelijk aan op welk leningdeel u extra wilt aflossen.

 • Onderteken het formulier.

 • Stuur dit formulier minimaal één maand voor de aflossingsdatum naar het adres dat onderaan het formulier staat.

Na verwerking van uw verzoek ontvangt u een bevestiging. Niet aangekondigde extra aflossingen storten wij terug op uw privérekening.

Let op

Extra aflossen kan fiscale gevolgen hebben (minder rente-aftrek in de toekomst, zie bijleenregeling). Vraag uw adviseur om advies.


Hoe vaak per jaar kan ik extra aflossen?

Er is geen geen maximum aan het aantal extra aflossingen dat u mag doen. Elke keer gebruikt u hiervoor het formulier.

 ​

Wat kost het om extra af te lossen?

Zolang u niet boven het jaarlijks toegestane bedrag uitkomt, kost het u niets. Stuur het formulier één maand van tevoren in. Als u de aflossing niet één maand van tevoren aankondigt, moeten wij dagrente in rekening brengen.

 

Wilt u meer aflossen dan het toegestande percentage van de oorspronkelijke hoofdsom per leningdeel?

Dan betaalt u over het meerdere de contante waarde van het renteverschil. Dit percentage kunt u terugvinden in de voorwaarden van uw hypotheek.

 

Tijdelijke verruiming voorwaarden extra aflossen

Als uw huidige hypotheekschuld van de lening hoger is dan de meest recente WOZ-waarde van de woning, mag u tot en met 31 december 2017 het bedrag boven de WOZ-waarde extra aflossen zonder boete.

 

meer informatie over de tijdelijke verruiming


Wilt u meer extra aflossen dan per kalenderjaar zonder boete is toegestaan?

Dan kan afhankelijk van de vergelijkingsrente een boete verschuldigd zijn. Wij incasseren deze boete met het bedrag dat u extra wilt aflossen. Vraagt u zich af of u boete moet betalen? Dan kunt u ons 2 werkdagen voor de aflosdatum bellen. Het bedrag dat wij gaan incasseren is dan zichtbaar en het bedrag dat u wilt aflossen, is eventueel nog te veranderen. Belt u dan met een medewerker

 

Wanneer wordt de extra aflossing geïncasseerd?

Wij incasseren de extra aflossing rond de opgegeven datum van uw betaalrekening. Dit is de rekening waarvan wij ook de maandelijkse betalingen incasseren. Staat dit bedrag op een andere (spaar)rekening? Zorg er dan voor dat dit geld op tijd op deze betaalrekening staat.

Let op

Het is per bank verschillend hoe snel het bedrag wordt afgeschreven. Dit kan enkele dagen duren.

 

Wilt u extra aflossen op uw spaarhypotheek?

Dat kan fiscale nadelen voor u hebben. Het is belangrijk dat u dit met een deskundig adviseur bespreekt. Zo’n aflossing kunt u daarom alleen via uw adviseur regelen. Hij stuurt ons het formulier, dat door u is ondertekend.

Extra aflossen
  

Uitsluitend schriftelijk met uw handtekening vraagt u een voorlopige aflosnota aan. Hierop staan de kosten (vergoeding) die u moet betalen als u uw hypotheek vervroegd aflost. Stuur uw verzoek naar Direktbank. Het adres is:
Direktbank
Postbus 55
3800 AB Amersfoort.


 

Een voorlopige aflosnota geeft een schatting van de eventueel verschuldigde kosten bij vervroegde aflossing van uw hypotheek. De hypotheek blijft gewoon doorlopen totdat uw notaris een definitieve aflosnota aanvraagt en de lening helemaal is afgelost. Aan een voorlopige aflosnota kunt u géén rechten ontlenen.

Extra aflossen
  

Op de einddatum van de rentevastperiode kunt u uw hypotheek zonder vergoeding aflossen. Voor algehele aflossing dient uw notaris zo spoedig mogelijk bij ons een aflosnota per de renteherzieningsdatum op te vragen. Is de aflossing op die datum niet bij ons bekend? Dan zetten wij uw hypotheek voort voor de rentevastperiode en het rentepercentage zoals aangeboden of door u gekozen.

Extra aflossen
  

Voor informatie over de voorwaarden van uw hypotheek kunt u contact opnemen met onze afdeling Advies & Service.
telefoon: 033 752 5400 (lokaal tarief)
e-mail: service@direktbank.nl
Onze afdeling Advies & Service is op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur bereikbaar.

Mijn hypotheek wijzigen
  

​U kunt uw nieuwe adres per e-mail aan ons doorgeven via service@direktbank.nl​. Zet de volgende gegevens in uw e-mailbericht:

 • uw achternaam en voorletters;

 • uw hypotheek- of leningnummer;

 • de straatnaam, het huisnummer, de postcode en plaats van uw oude woning;

 • ​de straatnaam, het huisnummer, de postcode en plaats van uw nieuwe woning​;

 • de datum per wanneer u uw post op uw nieuwe adres wilt ontvangen;

 • een (gescande) handtekening van de schuldenaren. ​

Mijn hypotheek wijzigen
  

Gaat u scheiden of woont u niet meer samen en wilt u in uw huidige huis blijven wonen?

Dan is het belangrijk dat u de hypotheeklasten alleen kunt betalen. Uw hypotheekadviseur helpt u hierbij.


De echtscheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of het samenwonen is nog niet helemaal geregeld. Wat kunt u doen?

Vul het Aanvraagformulier Hypotheek voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid samen met uw hypotheekadviseur volledig in. Dit formulier is alleen beschikbaar via uw financieel adviseur. 

Wij kunnen uw verzoek alleen behandelen, als alle in het Aanvraagformulier Hypotheek gevraagde stukken zijn meestuurd. Dit zijn onder andere: 

 • recente inkomensgegevens (salarisstrook en werkgeversverklaring);

 • echtscheidingsconvenant, echtscheidingsvonnis en inschrijving echtscheiding bij de Burgerlijke Stand (bij gehuwden en geregistreerd partnerschap)

 • concept akte van verdeling via de notaris (als u beiden eigenaar van de woning bent)

Offerte

Als wij akkoord gaan met uw verzoek, ontvangt u een offerte. Hierin staat hoe wij uw hypotheek willen voortzetten . Wij berekenen geen administratiekosten.

Wat doet u met deze offerte?

U ondertekent deze offerte en stuurt deze terug. 

Zijn alle stukken akkoord en is de woning eigendom van u beiden?

Dan berichten wij uw notaris dat de woning en de hypotheek op uw naam kan worden gezet. De notaris maakt een notariële akte van verdeling. Na ondertekening wordt u de eigenaar van de woning.  Deze akte wordt ingeschreven bij het kadaster. 

De notaris laat u ook een onderhandse akte ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de bank tekenen. Hiermee kan de hypotheek op uw naam worden gezet. Na ontvangst van de akte van verdeling zetten wij ook de hypotheek op uw naam.

Zijn alle stukken akkoord en is de woning eigendom van u alleen?

Dan hoeft er voor de woning geen akte van verdeling gemaakt te worden. Wij zetten na ondertekening van de akte ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid de hypotheek op uw naam. 

Huwelijkse voorwaarden

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en heeft u de woning alleen gekocht? En blijft u in de woning wonen? Dan hoeft er voor de woning geen akte van verdeling gemaakt te worden. Wij zetten na ondertekening van de akte ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid de hypotheek op uw naam. 

Mijn hypotheek wijzigen
  

Als u een nieuwe woning heeft gekocht, weten wij niet in alle gevallen wanneer u verhuist. Zeker bij een nieuwbouwwoning is niet altijd de exacte opleverdatum bij ons bekend en/of de adresgegevens van de nieuwe woning.


Bent u al verhuisd? Dan kunt u uw nieuwe adres per e-mail aan ons doorgeven via service@direktbank.nl​. Zet de volgende gegevens in uw e-mailbericht:

 • uw achternaam en voorletters;

 • uw hypotheek- of leningnummer;

 • de straatnaam, het huisnummer, de postcode en plaats van uw oude woning;

 • uw oude telefoonnummer;

 • ​de straatnaam, het huisnummer, de postcode en plaats van uw nieuwe woning​;

 • uw nieuwe telefoonnummer;

 • de datum per wanneer u uw post op uw nieuwe adres wilt ontvangen.​

Mijn verhuiskrediet
  

Nee, dat is niet mogelijk.

Mijn Budgethypotheek
  

Let op:

Wij verstrekken alleen hypotheken aan klanten die al een hypotheek bij ons hebben.


Bent u geen klant van Direktbank?

Dan verwijzen wij u naar Florius.


Heeft u al een hypotheek bij Direktbank en wilt u een hypotheekofferte aanvragen?

Neem dan contact op met uw hypotheekadviseur.


Uw hypotheekadviseur bespreekt uw wensen en mogelijkheden met u. Niet alleen adviseert hij u de meest passende hypotheekvorm(en), hij berekent ook uw bruto en netto maandlasten.


Uw hypotheekadviseur stuurt uw aanvraag naar ons en van hem ontvangt u de hypotheekofferte met de voorwaarden. Uw hypotheekadviseur begeleidt en adviseert u gedurende het hele hypotheektraject. Van het eerste oriënterende gesprek, via de hypotheekofferte en de taxatie tot het bezoek aan de notaris.


Als wij uw hypotheekaanvraag beoordelen, dan controleren wij vooraf bij het BKR welke andere leningen u heeft, of heeft gehad.

Als wij een offerte voor u maken, worden uw persoonsgegevens en eventuele andere gegevens vastgelegd in de systemen van Direktbank en/of ABN AMRO Bank. Uw gegevens worden gebruikt voor het sluiten en beheren van uw hypotheek. Ook om fraude te voorkomen en te bestrijden kunnen uw gegevens gebruikt worden.

Hypotheekofferte
  

De hoogte van het rentepercentage hangt af van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Het rentepercentage bepaalt uw termijnbedrag. Rente betaalt u (gelijk met eventuele aflossing)  achteraf. Het rentepercentage wordt vastgelegd op het moment dat uw hypotheekakte bij de notaris ‘passeert’.

Aan het einde van de rentevastperiode wordt het rentepercentage van uw hypotheek opnieuw vastgesteld.

Rente
  

De rente in de hypotheekofferte is de nominale rente. Bij de berekening van het jaarlijks kostenpercentage wordt rekening gehouden met eventuele kosten en met het tijdstip dat u rente betaalt. Bijvoorbeeld maandelijks en aan het eind van de maand. Banken vermelden naast nominale rente ook het jaarlijks kostenpercentage. Hierdoor kunt u verschillende aanbiedingen beter vergelijken. Een andere naam voor jaarlijks kostenpercentage is effectieve rente.

Rente
  

Om te profiteren van een dalende rente of om uzelf in te dekken tegen een renteverhoging bieden wij u twee mogelijkheden:


Rentebedenktijd vooraf (alleen mogelijk bij Direktbank hypotheken)

Deze mogelijkheid kunt u alleen kiezen als u een nieuwe hypotheek afsluit. Rentebedenktijd vooraf is mogelijk gedurende het eerste jaar van de hypotheek. U kunt in het eerste jaar na het afsluiten van de hypotheek schriftelijk aangeven dat u de rente wilt vastzetten voor een nieuwe, op dat moment te kiezen rentevastperiode.

Rentebedenktijd achteraf

Bij een aantal rentevastperiodes kunt u gebruik maken van rentebedenktijd achteraf. Kijk op het renteblad voor welke rentevastperiodes dit geldt.

Rente
  

Stuur ons dan een brief met de vraag of u een lagere risico-opslag kunt krijgen. Voeg daarbij de meest recente aanslag WOZ-waarde of taxatierapport en stuur de brief naar onderstaand adres. Wij berekenen geen administratiekosten. ​​

Direktbank Hypotheken
Postbus 55
3800 AB Amersfoort

Tussentijds een lagere risicoklasse?
Sinds juni 2016 kunt u tussentijds een lagere risico-opslag aanvragen. U hoeft niet te wachten tot het einde van de rentevastperiode van uw hypotheek.

​​​T​axatierapport
Verwacht u dat de waarde van de woning hoger is dan de huidige WOZ-waarde? Stuur dan een taxatierapport op (niet ouder dan zes maanden)​. Of laat een taxatierapport opmaken. Let op: hier zijn kosten aan verbonden. 

Nationale Hypotheek Garantie
Het verlagen van de risico-opslag is niet van toepassing als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie heeft, omdat hier niet met risico-opslagen gewerkt wordt. ​
Rente
  

Voor hypotheken waarvan het te betalen bedrag elke maand hetzelfde is, versturen wij geen maandelijkse rekeningoverzichten.

U ontvangt wel een rekeningoverzicht van een:

 • rentewijziging

 • wijziging van het hypotheekbedrag (nieuwe hoofdsom, extra aflossing)

 • Doorloophypotheek: u ontvangt alleen een schriftelijke bevestiging van een storting of een opname.

 • Lineaire Hypotheek: u ontvangt elke maand een specificatie van het verschuldigde bedrag.

 

Voor Relax- en Plushypotheken worden geen specificaties verstuurd.

 

Aan het begin van elk kalenderjaar ontvangt u van ons een jaaroverzicht. Dit overzicht kunt u gebruiken voor de aangifte Inkomstenbelasting.

Betaling en automatische incasso
  

Het incassonummer kunt u uitsluitend schriftelijk met het Formulier Verzoek tot wijziging incassomachtiging​ laten wijzigen. Het adres staat op het formulier.

Betaling en automatische incasso
  

Direktbank zorgt graag goed voor haar klanten. Ook als het even tegenzit. Soms loopt het leven anders dan de plannen die u maakt. Daarom bieden wij onze klanten met tijdelijke betalingsproblemen een unieke service: het Hypotheek Care Team.


Het Hypotheek Care Team kan in uiteenlopende situaties helpen. Bijvoorbeeld als u:

 • tijdelijk geen of minder inkomen heeft;

 • een restschuld heeft bij de verkoop van uw woning;

 • dubbele woonlasten heeft doordat de verkoop van uw oude woning niet lukt;

 • een overbruggingshypotheek heeft die meer dan 24 maanden loopt.

Het Hypotheek Care Team bestaat uit erkend hypotheekadviseurs met kennis van schuldhulpverlening en budgettering. Samen met u zoeken zij naar geschikte oplossingen. Deze oplossingen zijn altijd maatwerk. Het uitgangspunt is om samen met u ervoor te zorgen dat u in uw huis kunt blijven wonen.


Hoe werkt het Hypotheek Care Team?

Binnen zeven werkdagen nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Wij bespreken uw situatie. Het kan zijn dat u ook eerst 'huiswerk’ krijgt om uw financiën goed in beeld te krijgen. Als er een oplossing met u is afgesproken, ontvangt u een brief waarin het gesprek en de afspraken zijn vastgelegd. U krijgt bij ons een eigen behandelaar die u van begin tot eind begeleidt.


Hoe neemt u contact op?

Neem contact op met uw hypotheekadviseur. Hij kan uw gegevens doorgeven aan het Hypotheek Care Team. Hebt u geen hypotheekadviseur? Neem dan contact op met onze afdeling Advies & Service.

Betaling en automatische incasso
  

Na ontvangst van de hypotheekgelden geeft Direktbank de notaris toestemming voor royement, het doorhalen van de hypotheek bij het Kadaster.

Was er ook een polis afgesloten, dan kunt u, na aflossing van de hypotheek uw polis laten vrijgeven (retro-verpanding). Na vrijgave kunt u zelf beschikken over de polis. Deze retro-verpanding kunt u alleen gebruiken voor een:

 • levensverzekering;

 • aparte overlijdensverzekering;

 • Hybride Hypotheekverzekering;

 • Direkt-Effect-Rekening;

 • andere beleggingsrekening.

Bij een Direkt-Effect-Rekening sturen wij uw verzoek binnen twee weken door naar ASR Bank ter verdere verwerking. Bij een Hybride Hypotheekverzekering sturen wij uw verzoek binnen twee weken doorgestuurd naar Interlloyd ter verdere verwerking.

Bij een andere beleggingsrekening, aparte overlijdensrisicoverzekering of levenpolis sturen wij uw verzoek tot retro-verpanding binnen drie weken door naar de verzekeraar ter verdere verwerking.

Bij een spaarpolis ontvangt u een afkoopverzoek tegelijk met de aflosnota. Zodra dit ondertekend bij ons terugkomt en de hypotheek is ingelost, wordt dit verzoek afgehandeld. Werd de premie door ons geïncasseerd, dan vindt verwerking binnen twee weken door ons plaats. Werd de premie door de verzekeraar geïncasseerd, dan wordt uw verzoek binnen een week na aflossing doorgestuurd naar de verzekeraar. De verzekeraar behandelt uw verzoek verder.

Extra aflossen
  

Tussentijds kunt u een andere hypotheekvorm kiezen. U kunt bijvoorbeeld uw aflossingsvrije- of levenhypotheek laten wijzigen in een annuïteiten hypotheek. Wijzing van een hypotheekvorm kan financiële en/of fiscale gevolgen hebben. Bespreek uw mogelijkheden met uw hypotheekadviseur.
 

Hiervoor heeft u een offerte van ons nodig.

U kunt een offerte aanvragen bij uw hypotheekadviseur. Als u geen gegevens meer heeft van uw hypotheekadviseur, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

 

Uw hypotheekadviseur vraagt bij ons een omzettingsofferte aan.

Als wij uw vraag om de hypotheekvorm te veranderen goedkeuren, sturen wij u kosteloos een omzettingsofferte. In de offerte staat of u uw woning opnieuw moet laten taxeren. De taxateur bepaalt dan o.a. wat de huidige executiewaarde is. De kosten van deze taxatie dient u zelf te betalen. In sommige gevallen vragen wij alleen om de WOZ-waarde van uw woning. Indien u de omzettingsofferte accepteert, berekenen wij geen administratiekosten.

Mijn hypotheek wijzigen
  

Ja, er zijn twee mogelijkheden:

 • Heeft u bij het afsluiten van uw hypotheek een hogere hypotheekinschrijving genomen? Dan kunt u via uw hypotheekadviseur een verhoging van de hypotheek tegen de dan geldende rente binnen de inschrijving bij Direktbank aanvragen. Hierop zijn de gebruikelijke acceptatievoorwaarden van toepassing.

 • Via uw hypotheekadviseur kunt u een tweede hypotheek bij Direktbank aanvragen.

Mijn hypotheek wijzigen
  

In de Algemene Voorwaarden staat dat u uw woning alleen mag verhuren als de bank hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

De regel is dat u uw woning niet tijdelijk mag verhuren. Er zijn twee situaties waarin wij soms wel toestemming geven:

 • Uw werkgever zendt u tijdelijk uit naar het buitenland.

 • U woont al in uw nieuwe woning en het duurt erg lang voordat u een koper voor de oude woning vindt. Of het duurt nog lang voordat de woning aan de koper wordt overgedragen.

Als wij toestemming voor het verhuren geven, dan is dat voor een beperkte periode en onder een aantal voorwaarden. Toestemming voor verhuur op basis van de leegstandwet kunt u uitsluitend schriftelijk aanvragen via service@direktbank.nl​. Wij beoordelen uw verzoek en kunnen extra voorwaarden stellen en/of extra informatie opvragen.

Overleg eerst met uw hypotheekadviseur over de fiscale, financiële en praktische gevolgen van het verhuren. Verhuren is lang niet altijd gunstig. Uw hypotheekadviseur kan u vertellen welke documenten u moet meesturen met uw verzoek. Hij kan u adviseren bij uw aanvraag.

Mijn hypotheek wijzigen
  

Wat moet ik doen in geval van overlijden?

Bij overlijden van (een van) de hypotheekhouder(s) verzoeken wij u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Stuurt u ons een kopie van de overlijdensakte en indien aanwezig een verklaring van erfrecht. Na ontvangst hiervan zullen wij schriftelijk contact met u opnemen. Het adres is
 

Direktbank
Acceptatie
Postbus 55
3800 AB Amersfoort
 
Binnen één jaar na overlijden van (een van) de rekeninghouder(s) mag de hypotheek vervroegd worden afgelost zonder kosten.

Mijn hypotheek wijzigen
  

Meestal kiest u bij het sluiten van een hypotheek voor een looptijd van 25 of 30 jaar. Het rentepercentage staat niet voor die periode vast. De lengte van de zogenaamde rentevastperiode bepaalt u bij ons zelf. Bij een aantal perioden is rentebedenktijd mogelijk.


Bij een Doorloophypotheek en Verhuiskrediet is alleen variabele rente mogelijk.

Rente
  

Vier maanden voor de einddatum van uw rentevastperiode ontvangt u een vooraankondiging. Hierdoor heeft u meer tijd om de renteherziening goed voor te bereiden. Dit is namelijk een goed moment om te bekijken of u uw hypotheek nog past bij uw huidige situatie. Op de einddatum van uw rentevastperiode kunt u altijd:

 • het leningdeel waarvan de rente herzien wordt, boetevrij aflossen

 • uw lening omzetten van een andere hypotheekvorm

   

Wij raden u aan om tijdig een afspraak te maken met uw tussenpersoon voor een goed advies.
 
Drie maanden voor de einddatum van de huidige rentevastperiode ontvangt u een voorstel voor de rentevasteperiode die u nu heeft en het rentepercentage dat daarbij hoort. Voor variabele rente ontvangt u geen voorstel.
 

Wilt u weten welke rentepercentages bij andere rentevasteperioden horen?

Kijk op onze website voor de actuele rentetarieven. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze afdeling Advies ​& Service. Het telefoonnummer is 033 752 5400 (lokaal tarief). Of kijk op onze website voor de actuele hypotheekrentes.

 
Kiest u uiteindelijk voor een andere rentevastperiode dan aangeboden?

Stuur dan het voorstel met daarop de gewenste nieuwe rentevastperiode en het percentage ondertekend aan ons terug. Het adres is 

Direktbank
Advies & Service
Postbus 55
3800 AB Amersfoort

Wat is er anders bij een (bank)spaarhypotheek?

Rente betaalt u altijd per maand achteraf, maar de inleg voor de bankspaar hypotheek of premie voor de spaarhypotheek per maand vooraf. Als de nieuwe rente lager is dan de huidige rente, gaat de nieuwe premie omhoog. Hierdoor betaalt u eenmalig nog de oude hogere rente en al de nieuwe hogere premie. De hogere premie is nodig om aan het eind van de looptijd toch het eindkapitaal te bereiken.

Rente
  
Als (een deel van) het hypotheekbedrag in het bouwdepot is gehouden, kunt u ons vragen om een betaling uit dit bouwdepot te doen.
 • Print het formulier Declaratieformulier bouwdepot uit en vul het in.
 • Onderteken het formulier.
 • Voeg kopieën van uw rekeningen bij.
 • Stuur dit formulier met de rekeningen naar het adres dat onderaan het formulier staat.
Declaratieformulier bouwdepot
Na ontvangst van de rekeningen en het formulier maken wij het bedrag over naar de aannemer of leverancier. U ontvangt hiervan geen bericht.
 

Wat kan ik uit mijn bouwdepot betalen?

U kunt uit het bouwdepot rekeningen van de aannemer of van leveranciers laten betalen. De rekeningen mogen niet ouder dan zes maanden zijn. Voor hypotheken met NHG geldt dat de notadatum niet voor de offertedatum mag liggen. Wij controleren of u het geld aan de bouw of verbouwing van uw huis besteedt.
 

Kan ik ook geld naar mijn eigen bankrekening laten boeken?

Dat kan. Stuur dan samen met het formulier Verzoek tot depotbetaling kopieën van kassabonnen of rekeningen met een betaalbewijs (bijvoorbeeld een kopie van het bankafschrift) mee. Wij maken het bedrag dan over naar het rekeningnummer waar de maandelijkse betalingen van de hypotheek worden geïncasseerd. 
 

Wat moet ik doen als er spoed is bij de betaling?

Laat het geld telefonisch overmaken. Op het formulier Verzoek tot depotbetaling kunt u dit aangeven. Een telefonische overboeking naar een bankrekening duurt twee werkdagen. Een telefonische overboeking kost EUR 4,50. Dit bedrag betaalt u tegelijk met het volgende maandbedrag van uw hypotheek. Dat gaat automatisch.
 

Hoe lang kan ik gebruik maken van mijn bouwdepot?

Een bouwdepot stellen wij twaalf maanden beschikbaar. Voor nieuwbouw is dat achttien maanden. Dit kan verlengd worden met zes maanden. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden ingediend. Na die periode betalen wij het resterende bedrag uit. Een bedrag kleiner dan EUR 7.500 maken wij over op uw betaalrekening. U ontvangt hiervan bericht. Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie? Dan lossen we het restbedrag af op uw lening. 
Hypotheekofferte
  

​De incassodatum is afhankelijk van de vervaldatum van uw hypotheek. Dit kan aan het begin van de maand zijn of halverwege de maand. Normaal gesproken is de incasso op de 1e van de maand.

Betaling en automatische incasso
  
Extra aflossen
  

​U kunt dit regelen via een maandelijkse automatische incasso. Het minimale bedrag hiervoor is EUR 25 per maand. U kunt de incasso zelf weer wijzigen of stopzetten, als u dat wilt. Gebruik het aanvraagformulier om de maandelijkse incasso te regelen. Wijzigen of stopzetten doet u met het wijzigingsformulier​​. Op het formulier staat meer informatie.​

Extra aflossen
  

​Op mijnDirektbank vindt u de volgende informatie:

 • Hypotheek- en leninggegevens
 • Restschuld: bepaal met de restschuldscan of u een restschuld heeft wanneer u uw woning gaat verkopen. 
 • Berekeningen: Bijvoorbeeld wat er met uw maandlasten gebeurt als u uw hypotheek wilt verhogen of juist een deel wilt aflossen.
 • Online opnamemogelijkheid wanneer u een Doorloophypotheek heeft
MijnDirektbank
  

MijnDirektbank is beschikbaar voor alle klanten met een Direktbank Hypotheek. Op dit moment is de online omgeving niet beschikbaar voor klanten met een hypotheek bij Direktbank Vastgoed Hypotheken.

MijnDirektbank
  

Voor de eerste aanmelding heeft u een persoonlijke code nodig, die u op mijnDirektbank kunt aanvragen. Verder heeft u een e-mailadres nodig en een mobiel telefoonnummer. Het e-mailadres is uw gebruikersnaam waarmee u elke keer kunt inloggen op mijnDirektbank. En op uw mobiele telefoon ontvangt u elke keer een unieke code die u nodig heeft om in te loggen. Deze persoonlijke code kunt u aanvragen op https://www.direktbank.nl/aanvragen​.

MijnDirektbank
  

​Het is belangrijk dat u alleen het leningnummer intoetst en niet uw leningdeelnummer. Dit is een 9 cijferig nummer.

MijnDirektbank
  

​Geef dan uw juiste gegevens aan ons door. U kunt uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer wijzigen op de pagina Persoonsgegevens binnen mijnDirektbank. Als u uw e-mailadres en/of mobiele nummer wijzigt, dan moet u de volgende keer met deze nieuwe gegevens inloggen op mijnDirektbank.
Voor andere wijzigingen kunt u het contactformulier op de website invullen.

MijnDirektbank
  

​U kunt contact met ons opnemen. Wij noteren uw e-mailadres en de melding die u heeft gekregen. Dit geven wij door aan onze ICT afdeling. Zij verhelpen dan de storing.

MijnDirektbank
  

​Op zijn vroegst ziet u dat pas in de volgende kalendermaand. Ontvangen wij uw bedrag aan het einde van een maand, dan kan dat ook een maand later zijn.

MijnDirektbank
  

Heeft u een Doorloophypotheek? Dan wordt de rente van uw hele hypotheek geïncasseerd op de 11e van de maand. Zo worden de bedragen die u heeft opgenomen of afgelost in de maand er voor verrekend in het te betalen rentebedrag.

Mijn Doorloophypotheek
  

​Neem voor meer informatie over uw polis contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Saldo Opgave 2014
  

​De saldo-opgaves worden niet allemaal tegelijk verzonden. Dit gaat in etappes.

Saldo Opgave 2014
  

​Dan komt u mogelijk in aanmerking voor hersteladvies. Neem hiervoor contact op met uw hypotheekadviseur. Of met de verzekeringsmaatschappij. 
Heeft u geen hypotheekadviseur? Dan kunt u contact opnemen met Advies & Service.
Mijn hypotheek wijzigen
  

​Bij het aanmaken van een account moet u het adres opgeven van het onderpand waarop de hypotheek staat. Vult u een ander adres in, bijvoorbeeld een correspondentieadres dat afwijkt van het onderpandadres, dan lukt het niet. Gebruikt u dus altijd het onderpandadres.

MijnDirektbank