​Over Direktbank

Sinds medio 2010 maakt Direktbank onderdeel uit van ABN AMRO Bank N.V.​

Direktbank verstrekt geen nieuwe hypotheken of leningen. Voor woninghypotheken helpen we u graag bij Florius.

​Depositogarantiestelsel
ABN AMRO Hypotheken Groep heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunt u aanspraak maken op het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel zorgt ervoor dat uw tegoeden bij ons tot een maximum bedrag worden vergoed als wij niet aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. 

Meer over het de​positogarantiestelsel 

© 2023 Direktbank