​Bouwdepot

Heeft u een hypotheek afgesloten voor een nieuw te bouwen huis of een verbouwing? Dan staat het hypotheekbedrag of een deel daarvan in een bouwdepot. Uit dit bouwdepot betalen wij de rekeningen rechtstreeks aan de aannemer of leverancier.

 

​Wat kan ik uit mijn bouwdepot betalen?

Uit uw bouwdepot kunt u rekeningen van de aannemer of kosten voor verbetering of onderhoud laten betalen. De rekeningen mogen niet ouder dan zes maanden zijn. Voor hypotheken met NHG geldt dat de notadatum niet voor de offertedatum mag liggen. Wij controleren of u het geld aan de bouw of verbouwing van uw huis besteedt.

 

Hoe kan ik een betaling uit mijn bouwdepot laten doen?

  • Print onderstaand formulier "Declaratieformulier bouwdepot" en vul het in;

  • Onderteken het formulier;

  • Voeg kopieën van uw rekeningen bij;

  • Stuur dit formulier met de rekeningen naar het adres dat onderaan het formulier staat.

Na ontvangst van de rekeningen en het formulier maken wij het bedrag over naar de aannemer of leverancier. U ontvangt hiervan geen bericht.

Welke volgorde houden jullie aan?

Heeft u bij de aanvraag van uw hypotheek aangegeven dat u ook spaargeld gebruikt? Dan betaalt u daarmee de eerste rekeningen. Wij houden het betalen van de rekeningen (indien van toepassing) deze volgorde aan:

  • Bouwdepot van de hypotheek

  • Doorloophypotheek

  • Verhuiskrediet

 

Kan ik ook geld naar mijn eigen bankrekening laten boeken?

Dat kan. Stuur dan samen met het formulier Verzoek tot depotbetaling kopieën van kassabonnen of rekeningen met een betaalbewijs (bijvoorbeeld een kopie van het bankafschrift) mee.

 

Hoe lang duurt het voordat het geld is overgeboekt?

Een overboeking duurt ongeveer twee werkdagen.


​Hoe lang kan ik gebruik maken van mijn bouwdepot?

Een bouwdepot voor een verbouwing stellen wij twaalf maanden beschikbaar. Voor nieuwbouw is dat achttien maanden. Dit kan verlengd worden met zes maanden. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden ingediend. Na die periode betalen wij het resterende bedrag uit. Een bedrag kleiner dan EUR 7.500 maken wij over op uw betaalrekening. U ontvangt hiervan bericht. 

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie? Dan lossen we het restbedrag af op uw lening. ​

De verbouw is klaar en er is geld over in uw bouwdepot?

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek garantie? Dan lossen we het restbedrag af op uw lening. Als u geen NHG heeft, storten we bedragen tot EUR 7.500 op de betaalrekening waarvan de maandelijkse hypotheek betaling wordt geïncasseerd.  Is het bedrag hoger dan EUR 7.500? Dan lossen we het resterende bedrag af op uw lening. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u tekortkomt. Als we dat zien aankomen, laten we u dat op tijd weten. Neem in dat geval contact op met uw adviseur voor een passende oplossing.