Wijzigingen doorgeven voor uw hypotheek

 • Incasso wijzigen

 • Adres wijzigen

 • Direkt-Effect-Rekening wijzigen


Incasso wijzigen

Hoe wijzig ik het bankrekeningnummer voor incasso?

 • Print onderstaand formulier Verzoek wijziging incassomachtiging uit en vul het in.

 • Onderteken het formulier.

 • Stuur dit formulier op naar het adres dat onderaan het formulier staat.

Formulier wijzigen incasso

Na ontvangst van het formulier verwerken wij uw verzoek.

​Adreswijziging

Geef uw adreswijziging door per e-mail via klantenservice@direktbank.nl. Zet de volgende gegevens in uw e-mailbericht:

 • uw achternaam en voorletters;
 • uw hypotheek- of leningnummer;
 • de straatnaam, het huisnummer, de postcode en plaats van uw nieuwe woning;
 • de datum per wanneer u uw post op uw nieuwe adres wilt ontvangen;
 • een (gescande) handtekening van de schuldenaren. 
​Let op: Het verzoek dient door de (beiden) schuldena(a)r(en) te zijn ondertekend. 


 

Waarom passen jullie niet automatisch mijn adres aan?

​Dat kan niet. Wij weten niet in alle gevallen wanneer u verhuist. Bij een nieuwbouwwoning is bijvoorbeeld de exacte opleverdatum niet altijd bij ons bekend. Ook zijn de adresgegevens van de nieuwbouwwoning niet altijd bij ons bekend. Daarom moet u dat nog doorgeven tegen de tijd dat u verhuist.

Direkt-Effect-Rekening wijzigen

Hoe kan ik wijzigingen voor mijn Direkt-Effect-Rekening doorgeven?

 • Print onderstaand Opdrachtformulier Direkt-Effect-Rekening uit en vul het in.

 • Onderteken het formulier.

 • Stuur dit formulier naar het adres dat onderaan het formulier staat. 

Opdrachtformulier Direkt-Effect-Rekening

 

Welke wijzigingen voor mijn Direkt-Effect-Rekening kan ik doorgeven?

Met het Opdrachtformulier Direkt-Effect-Rekening kunt u een aantal wijzigingen doorgeven voor de Direkt-Effect-Rekening zoals:

 • ​wijzigen adresgegevens

 • wijzigen maandelijkse inleg

 • extra inleg op de Direkt-Effect-Rekening

 • eenmalige opname van de Direkt-Effect-Rekening

 • switchen tussen fondsen

 • aflossing/wijziging Direkt-Effect-Hypotheek

 • wijzigen beleggingsprofiel.