​Kapitaaloverdracht

 

Ik heb een kapitaalverzekering of spaarrekening die is gekoppeld aan mijn hypotheek bij Direktbank. Kan ik het opgebouwde kapitaal overdragen?

Heeft u een hypotheek bij Direktbank met daaraan gekoppeld een kapitaalverzekering eigen woning of spaarrekening eigen woning? En wordt die bij Direktbank geadministreerd? En wilt u het opgebouwde bedrag overdragen aan een andere verzekeringsmaatschappij of bank? Dat kan.


 

Aan wie kan ik het opgebouwde bedrag overdragen?;

Kapitaaloverdracht van Direktbank is alleen mogelijk als het opgebouwde bedrag wordt overgedragen aan een financiële dienstverlener die deelneemt aan het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Bekijk hier wie deelnemen aan he​​t PSK


 

Direktbank behandelt een verzoek tot kapitaaloverdracht graag snel en transparant. Dit hebben de banken en verzekeringsmaatschappijen, die deelnemen aan het PSK, met elkaar afgesproken. ABN AMRO Hypotheken Groep neemt ook deel aan het PSK. Direktbank is onderdeel van ABN AMRO Hypotheken Groep. Bekijk ​hier het PSK


 

Helemaal aflossen of hypotheekvorm wijzigen?

Alleen als uw hypotheek bij Direktbank helemaal is afgelost of is gewijzigd in een hypotheekvorm waaraan geen kapitaalverzekering of spaarrekening gekoppeld hoeft te zijn, kunnen we het opgebouwde bedrag overdragen.


 

Wanneer draagt Direktbank het opgebouwde bedrag over?

Hebben wij uw verzoek ontvangen, voldoet het aan de gestelde eisen en is uw hypotheek helemaal afgelost of gewijzigd in een andere hypotheekvorm? Dan maken wij het bedrag binnen 14 dagen over. Hebben wij meer dan 14 dagen nodig? Dan vergoeden wij over deze dagen wettelijke rente. Deze rentevergoeding maken wij automatisch over naar de partij waar wij ook het opgebouwde bedrag aan overdragen.


 

Aan wie kan ik hierover vragen stellen?

Heeft u vragen over uw kapitaaloverdracht? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact op met ons op telefoonnummer 0900 347 35 89 of via e-mail klantenservice@direktbank.nl. 

Heeft u vragen over wat het PSK voor u betekent? Kijk dan op de website van de NVB.

​Wat moet ik doen om mijn opgebouwde waarde over te dragen naar een andere verzekeringsmaatschappij of bank? 

Stap 1: Aanleveren benodigde gegevens 

Stuur uw ondertekende verzoek voor de kapitaaloverdracht naar Direktbank. In uw verzoek moet het volgende staan:

  • het polis- of rekeningnummer

  • de naam van de verzekeringsmaatschappij/financiële instelling waaraan het bedrag overgedragen moet worden

  • het rekeningnummer waarop het bedrag overgemaakt moet worden

  • de omschrijving waaronder de overdracht moet gebeuren

  • handtekening van alle verzekeringnemers of rekeninghouders

Naar welk adres stuurt u uw verzoek?

Direktbank 

Postbus 55 

3800 AB AMERSFOORT

 

Stap 2: Beëindigen verzekering of rekening 

Na ontvangst van uw verzoek controleren wij of wij uw verzoek kunnen behandelen. Wij controleren of

  • het verzoek door de juiste verzekeringnemer(s) of rekeninghouder(s) is ondertekend,

  • het polis- of rekeningnummer en ook de hierboven opgesomde gegevens zijn vermeld en

  • de hypotheek, waaraan de verzekering of spaarrekening is gekoppeld, helemaal is afgelost of is gewijzigd in een andere hypotheekvorm.

Als een van bovenstaande punten ontbreekt, nemen wij contact met u op. Alleen als uw hypotheek nog niet helemaal is afgelost of is gewijzigd in een andere hypotheekvorm, nemen wij geen contact op. Dan behandelen wij uw verzoek, nadat uw hypotheek helemaal is afgelost of is gewijzigd in een andere hypotheekvorm. 

 

Stap 3: Bevestigen beëindiging verzekering of rekening 

Nadat uw kapitaalverzekering of spaarrekening is beëindigd, stuurt Direktbank u hiervan een bevestiging.